Jälg

Jälg

Teave vastavalt TMG § 5

Operaator

Rahvusvaheline Psühhoteraapia Instituut LLC
Buganvilia Plaza
Estr. da Quinta do Lago 1
8135-024 Almancil

Kahjuks ei ole hetkel enam teraapiakohti saadaval! (Vabandust!)

#raumateraapia #raumateraapia spetsialistid #rauma spetsialistid 1TP5Spetsialistid 1TP5Psühhoterapeudid 1TP5Psühhoterapeudid 1TP5Psühholoogid 1TP5Psühholoogid 1TP5Pedagoogid 1TP5Pedagoogid 1TP5Pedagoogid 1TP5Pastoraalnõustajad 1TP5Pastoraalnõustajad # Nõustajad #reenerid 1TP5Sotsiaaltöötajad 1TP5Sotsiaaltöötajad 1TP5Edagoogid 1TP5Pedagoogid #reenerid #reenerid#reenerid #reenerid 1TP5Sotsiaaltöötajad 1TP5Sotsiaaltöötajad 1TP5Pedagoogid 1TP5Pedagoogid 1TP5Pedagoogid 1TP5Pedagoogid #ervishoiutöötajad 1TP5Pedagoogid 1TP5Pedagoogid #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #ervishoiutöötajad #surnute nõustajad 1TP5Kodanikud #surnute nõustamine 1TP5Kodanikud 1TP5Spetsid 1TP5Sõdur 1TP5Sõdur 1TP5Lasteõde 1TP5Lasteõde 1TP5Laste intensiivravi 1TP5Sõdurid 1TP5Sõdurid 1TP5Sõdurid 1TP5Pagulased 1TP5Pagulased 1TP5Pagulased 1TP5Põgenikud 1TP5Kasutajad 1TP5Kasutajad #destruktiivne #suhete #seksuaalne ärakasutamine #narkissism #narkistid #supervisioon #coaching #teraapia #konsultatsioon #stressi eksperdid #ptbs #ktbs #dis #multipersoonad #treening #õpe #õpe #reening #treening #täiskoolitus #täiskasvanute koolitus #koolitus

Kutsenimetus ja ametialased eeskirjad

Meeskonnaliikmete ametinimetused: psühholoogilised psühhoterapeudid, HP-psühholoogid, diplomeeritud psühholoogid, treenerid, nõustajad, arstid.
Kaitstud kutsealad vastavalt: https://europa.eu/
Kohaldatakse järgmisi kutsealaseid eeskirju: https://europa.eu/

Veebileht alates ALL-ABOUT Disainid

ELi vaidluste lahendamine

Euroopa Komisjon pakub platvormi vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Meie e-posti aadressi leiate ülalpool olevast jäljendist.

Tarbijavaidluste lahendamine / Üldine vahekohus

Me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijakohtus.

Vastutus sisu eest

Teenusepakkujana vastutame nendel lehekülgedel oleva sisu eest vastavalt Saksamaa telemediaseaduse (TMG) paragrahvi 7 lõike 1 üldistele õigusaktidele. Vastavalt TMG §-dele 8-10 ei ole me teenusepakkujana siiski kohustatud jälgima kolmandate isikute edastatud või salvestatud teavet ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele.

See ei mõjuta kohustust eemaldada või blokeerida teabe kasutamine vastavalt üldistele seadustele. Vastutus selles osas on siiski võimalik alles alates konkreetsest rikkumisest teadasaamisest. Kui me saame teada vastavatest rikkumistest, eemaldame selle sisu viivitamatult.

Vastutus linkide eest

Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate isikute välistele veebisaitidele, mille sisu me ei mõjuta. Seetõttu ei saa me võtta mingit vastutust selle välise sisu eest. Lingitud lehekülgede sisu eest vastutab alati vastav teenusepakkuja või operaator. Lingitud leheküljed on lingi loomise ajal kontrollitud võimalike õigusrikkumiste suhtes. Ebaseaduslik sisu ei olnud linkimise ajal tuvastatav.

Siiski ei ole lingitud lehekülgede sisu pidev kontrollimine mõistlik ilma konkreetsete tõenditeta seaduse rikkumise kohta. Kui meile saab teatavaks mõni seaduserikkumine, eemaldame sellised lingid viivitamatult.

Autoriõigus

Veebisaidi operaatorite poolt nendel lehekülgedel loodud sisu ja teosed kuuluvad Saksamaa autoriõiguse alla. Paljundamine, töötlemine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire nõuab vastava autori või looja kirjalikku nõusolekut. Selle veebilehe allalaadimine ja koopiate tegemine on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Kuivõrd selle lehekülje sisu ei ole loodud operaatori poolt, austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige on kolmandate isikute sisu sellisena märgitud. Kui teile peaks siiski teatavaks saama autoriõiguste rikkumine, teavitage meid sellest. Kui me saame teada rikkumistest, eemaldame sellise sisu kohe.