Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag ki lehet értékelni. Ez főként úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhelyszolgáltatás

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

Külső tárhely

Ez a weboldal külső tárhelyen található. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, weboldal-hozzáférések és egyéb, a weboldalon keresztül generált adatok.

A külső tárhelyszolgáltatásra potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltató(k) csak olyan mértékben dolgozzák fel az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításainkat követik.

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t használjuk:

ALL-ABOUT GmbH
Beethovenstraße 8
67098 Bad Dürkheim

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

Nemzetközi Pszichoterápiás Intézet LLC
Buganvilia Plaza
Estr. da Quinta do Lago 1
8135-024 Almancil

Telefon: [az illetékes szerv telefonszáma].
E-mail: info@michaela-huber.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Amennyiben Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, amennyiben az adatok különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján is történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a GDPR 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, az Ön adatait feldolgozzuk, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is sor kerülhet. A vonatkozó jogalapokra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései tartalmazzák.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-s adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, elemzik és tartósan tárolják az Ön adatait amerikai szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLJA. HA TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA A FELDOLGOZÁSRA OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOKAT TUDUNK IGAZOLNI, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, GYAKORLÁSÁT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeinket kell mérlegelni. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha egy díjköteles szerződés megkötése után kötelező az Ön fizetési adatait (pl. számlaszám a beszedési megbízáshoz) megadni nekünk, akkor ezekre az adatokra a fizetés feldolgozásához van szükség.

Az általános fizetési módokon (Visa/MasterCard, beszedési megbízás) keresztül történő fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

A titkosított kommunikációval az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok felhasználása kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére tilos. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy tartósan (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés elemzésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, bizonyos, Ön által kért funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes látogatottság mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy szolgáltatásait technikailag hibamentesen és optimalizáltan nyújthassa. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Hozzájárulás a megfelelőséggel

Weboldalunk a Complianz hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Hollandia (a továbbiakban "Complianz").

A Complianz a mi szervereinken van elhelyezve, így nincs kapcsolat a Complianz szolgáltatójának szervereivel. A Complianz egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását ki tudja rendelni. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, amíg Ön maga nem törli a Complianz cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi tárolási kötelezettségeket ez nem érinti.

A Complianz a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, ha további funkciókat szeretne használni. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön ilyen módon történő tájékoztatására.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A törvényes megőrzési időszakok nem változnak.

5. közösségi média

Közösségi média elemek Shariffal

A weboldalon a közösségi média elemeit használjuk (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

A közösségi médiaelemeket általában a megfelelő közösségi média logókról lehet felismerni. A weboldalon az adatvédelem biztosítása érdekében ezeket az elemeket csak az úgynevezett "Shariff" megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy a weboldalra integrált közösségi médiaelemek az oldalra való első belépéskor továbbítsák az Ön személyes adatait az adott szolgáltatónak.

Csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat a szolgáltató szerverével, ha a megfelelő közösségi médiaelemet a megfelelő gombra kattintva aktiválja (hozzájárulás). Amint Ön aktiválja a közösségi médiaelemet, az adott szolgáltató megkapja az információt, hogy Ön az IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön ezzel egyidejűleg be van jelentkezve a megfelelő közösségi média-fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató a weboldal látogatását az Ön felhasználói fiókjához rendelheti.

A bővítmény aktiválása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében hozzájárulásnak minősül. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

A szolgáltatást arra használják, hogy megszerezzék a bizonyos technológiák használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulást. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Facebook

A Facebook közösségi hálózat elemei integrálva vannak ezen a weboldalon. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebook közösségi média elemeinek áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végberendezés és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal megkapja azt az információt, hogy Ön az Ön IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha a Facebook "Tetszik" gombra kattint, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor a jelen weboldal tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Facebook általi felhasználásáról. Erről bővebb információt a Facebook adatvédelmi szabályzatában találhat a következő címen: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján kerül felhasználásra. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha nem kaptuk meg a hozzájárulást, a szolgáltatást a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz fűződő jogos érdekünk alapján használjuk.

Amennyiben a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közösen ránk háruló kötelezettségeket közös adatkezelési megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövege a következő címen érhető el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás értelmében felelősek vagyunk az adatvédelmi információk megadásáért a Facebook eszköz használata során, valamint az eszköz biztonságos alkalmazásáért a weboldalunkon az adatvédelmi törvényeknek megfelelően. A Facebook felelős a Facebook termékek adatbiztonságáért. A Facebook által feldolgozott adatokkal kapcsolatos érintettek jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, akkor kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 és https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

A Twitter szolgáltatás funkciói integrálva vannak ezen a weboldalon. Ezeket a funkciókat a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország, kínálja.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végberendezés és a Twitter szerver között. A Twitter ezáltal információt kap a weboldalon tett látogatásáról. A Twitter és a "Re-Tweet" funkció használatával az Ön által meglátogatott weboldalak összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és más felhasználók számára is ismertté válnak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Twitter általi felhasználásáról. Erről bővebb információt a Twitter adatvédelmi szabályzatában találhat a következő címen: https://twitter.com/de/privacy.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján kerül felhasználásra. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha nem kaptuk meg a hozzájárulást, a szolgáltatást a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz fűződő jogos érdekünk alapján használjuk.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

A Twitter adatvédelmi beállításait a fiókbeállítások között módosíthatja a https://twitter.com/account/settings Változás.

LinkedIn

Ez a weboldal a LinkedIn hálózat elemeit használja. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor a weboldalon a LinkedIn elemeit tartalmazó oldalra lépünk, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn az Ön IP-címével értesül arról, hogy Ön meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön a LinkedIn "Ajánlom" gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, akkor a LinkedIn számára lehetséges, hogy a weboldalon tett látogatását Önhöz és felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok LinkedIn általi felhasználásáról.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján kerül felhasználásra. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha nem kaptuk meg a hozzájárulást, a szolgáltatást a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz fűződő jogos érdekünk alapján használjuk.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

További információért kérjük, tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. bővítmények és eszközök

Google Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google Fonts-t használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. A Google szervereivel nem történik kapcsolat.

A Google betűtípusokról további információkat talál a következő címen https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi szabályzatában: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. e-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel szerződéses kapcsolataink létrehozása, tartalmi felépítése és módosítása céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve hogy a felhasználónak számlát tudjunk kiállítani. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után, valamint a meglévő jogi megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A törvényes megőrzési időszakok nem változnak.

Adattovábbítás a szerződés megkötésekor online áruházak, kereskedők és áruküldés esetén

Amikor Ön árut rendel tőlünk, az Ön személyes adatait továbbítjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek és a fizetés feldolgozásával megbízott fizetési szolgáltatónak. Csak azokat az adatokat adjuk ki, amelyekre az adott szolgáltatónak a feladata ellátásához szüksége van. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. Ha Ön a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti megfelelő hozzájárulását adta, akkor az Ön e-mail címét átadjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek, hogy az e-mailben tájékoztathassa Önt a megrendelése szállítási státuszáról; ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Adattovábbítás szolgáltatásokra és digitális tartalomra vonatkozó szerződés megkötésekor

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, például a fizetések feldolgozásával megbízott hitelintézetnek.

További adattovábbításra nem kerül sor, vagy csak akkor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából.

Fizetési szolgáltatások

Weboldalunkon harmadik féltől származó fizetési szolgáltatásokat integrálunk. Amikor Ön vásárol tőlünk, az Ön fizetési adatait (pl. név, fizetési összeg, számlaadatok, hitelkártyaszám) a fizetési szolgáltató feldolgozza a fizetés feldolgozása céljából. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltatók vonatkozó szerződéses és adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A fizetési szolgáltatókat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (szerződéses feldolgozás) és a zökkenőmentes, kényelmes és biztonságos fizetési folyamat érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vesszük igénybe. Amennyiben bizonyos tevékenységekhez az Ön hozzájárulását kérik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja; a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

A következő fizetési szolgáltatásokat / fizetési szolgáltatókat használjuk a jelen weboldal keretében:

PayPal

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban "PayPal").

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

A részletekért kérjük, olvassa el a PayPal adatvédelmi szabályzatát: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Csíkos

Az EU-n belüli ügyfelek számára a szolgáltató a Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban "Stripe").

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://stripe.com/de/privacy és https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Ennek részletei a Stripe adatvédelmi szabályzatában találhatók az alábbi linken: https://stripe.com/de/privacy.

Azonnali banki átutalás

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban "Sofort GmbH"). A "Sofortüberweisung" eljárás segítségével valós időben kapunk egy fizetési visszaigazolást a Sofort GmbH-tól, és azonnal megkezdhetjük kötelezettségeink teljesítését. Ha Ön a "Sofortüberweisung" fizetési módot választotta, akkor a PIN-kódot és egy érvényes TAN-t továbbítja a Sofort GmbH-nak, amely így bejelentkezhet az online bankszámlájára. A bejelentkezés után a Sofort GmbH automatikusan ellenőrzi az Ön számlaegyenlegét, és az Ön által átadott TAN segítségével végrehajtja a számunkra történő átutalást. Ezután azonnal küld nekünk egy tranzakció visszaigazolást. A bejelentkezést követően automatikusan ellenőrzi az Ön forgalmát, a folyószámlahitel keretét, valamint az egyéb számlák meglétét és azok egyenlegét is. A PIN és a TAN mellett az Ön által megadott fizetési adatok, valamint az Ön személyes adatai is továbbításra kerülnek a Sofort GmbH-nak. Az Ön személyes adatai közé tartozik az Ön kereszt- és vezetékneve, címe, telefonszáma(i), e-mail címe, IP-címe és adott esetben a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. Ezen adatok továbbítása az Ön személyazonosságának kétséget kizáró megállapításához és a csalási kísérletek megelőzéséhez szükséges. A Sofortüberweisung segítségével történő fizetéssel kapcsolatos részletek a következő linkeken találhatók: https://www.sofort.de/datenschutz.html és https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (a továbbiakban "giropay").

A részletek a giropay adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója az American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Németország (a továbbiakban "American Express").

Az American Express továbbíthatja az adatokat az Egyesült Államokban található anyavállalatának. Az USA-ba történő adattovábbítás a kötelező erejű vállalati szabályokon alapul. A részleteket itt találja: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

További információért kérjük, tekintse meg az American Express adatvédelmi irányelveit: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium (a továbbiakban "Mastercard").

A Mastercard továbbíthatja az adatokat az Egyesült Államokban lévő anyavállalatának. Az USA-ba történő adattovábbítás a Mastercard kötelező erejű vállalati szabályain alapul. A részletek itt találhatók: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html és https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Egyesült Királyság (a továbbiakban: "VISA").

Az Egyesült Királyság az adatvédelmi jogszabályok szerint biztonságos harmadik országnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság adatvédelmi szintje megfelel az Európai Unió adatvédelmi szintjének.

A VISA továbbíthatja az adatokat az Egyesült Államokban található anyavállalatának. Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

További információkért kérjük, olvassa el a VISA adatvédelmi szabályzatát: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.