Metų grupė

Metinė grupė 2024 ir 2025 m.

Visi MH metinės grupės renginiai

Metus trunkančioje grupėje mokomasi naujausių disociacinių sutrikimų diagnostikos ir traumų gydymo metodų. Michaela Huber ypač daug dėmesio skiria teorinių ir praktinių terapijos žinių apie disociatyvųjį tapatybės skilimą (D.I.S. arba anksčiau "daugialypė asmenybė") perteikimui; tačiau aiškinami ir visi kiti disociacijos ir į disociaciją panašūs procesai, pradedant kasdiene absorbcija ir baigiant ego būsenos sutrikimu bei kitais vadinamojo "nepatikslinto disociacinio sutrikimo" (D.S. n.n.b. arba DDNOS) reiškiniais. Taip pat aptariamas skirtumas tarp "paprasto" potrauminio streso sutrikimo (PTSS) ir sudėtingo potrauminio streso sutrikimo (DESNOS) bei diferencinė diagnostika ir komorbidiškumas (pavyzdžiui, su ribiniu sutrikimu).

2024 metų grupė

2024 m. metinės grupės seminarai

Metinė grupė 2025

Metinės grupės seminarai 2025

Rinkinys į 2024 m. metinę grupę

Po 6 dalis (iš viso 12 seminaro dienų)

Užsisakykite visus renginius ir sutaupykite 10%.

Kaip tai veikia
Tolesnis švietimas

Metinės grupės mokymo kursai žymimi trumpiniu "F".
Galimi šie mokymo kursai, kurių kiekvienas trunka dvi dienas:

Dienos

Kiekvienas mokymas vyksta dvi dienas. Jei įsigijote bilietą į vienus mokymus (pvz., F1), galite dalyvauti abiejose dienose (pvz., F1.1 ir F1.2) nepirkdami dviejų atskirų bilietų.
Iš viso yra šios dienos:

Paketas

Metų grupės pakete gausite visas 6 dalis (po 2 renginių dienas kiekvienoje), atėmus kiekio nuolaidą - 10 %!

Įtraukti renginiai:

Paketo privalumai

Visų renginių kaina kaip vieno bilieto:

2.340,- €

Visų paketo renginių kaina

2.106,- €

Taupymas

234,- €

2025 m. datų paketų užsakymai taip pat galimi kaip alternatyvios datos!

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad už pakartotinį dalyvavimą metinėje grupėje kitais metais gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų Bendrosiose taisyklėse.