Grupa wiekowa 2024

Pakiet Year Group 2024

Wszystkie 6 części (łącznie 12 dni seminariów)

Zarezerwuj wszystkie wydarzenia i zapisz 10%.

Masz pytania?
Informacje o rezerwacji

Tutaj można dowiedzieć się, jak zarezerwować roczną grupę:

Grupa wiekowa 2024

Wszystkie wydarzenia MH Annual Group 2024

W rocznej grupie przekazywany jest "najnowszy stan wiedzy" z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń dysocjacyjnych. Michaela Huber przywiązuje szczególną wagę do przekazania teoretycznej i praktycznej wiedzy terapeutycznej na temat dysocjacyjnego rozszczepienia tożsamości (D.I.S. lub dawniej "osobowości wielorakiej"); ale wyjaśnione są również wszystkie inne procesy dysocjacyjne i dysocjacyjne, od codziennego wchłaniania po zaburzenia stanu ego i inne zjawiska tak zwanego "nieokreślonego zaburzenia dysocjacyjnego" (D.S. n.n.b. lub DDNOS). Omówiono również rozróżnienie między "prostym" zespołem stresu pourazowego (PTSD) a złożonym zespołem stresu pourazowego (DESNOS), a także diagnozę różnicową i współwystępowanie (na przykład z zaburzeniem borderline).

07 czerwiec 2024
Możliwości hipnoterapeutyczne i stabilizacja zorientowana na zasoby

Grupa roczna, F3, dzień 1 (F3.1): Opcje hipnoterapeutyczne i stabilizacja zorientowana na zasoby - grupa roczna 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F3.1 odbędzie się 07.06.2024 w godzinach 13-19 F3.2 odbędzie się 28.06.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
28 czerwca 2024
Możliwości hipnoterapeutyczne i stabilizacja zorientowana na zasoby

Grupa roczna, F3, dzień 2 (F3.2): Opcje hipnoterapeutyczne i stabilizacja zorientowana na zasoby - grupa roczna 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F3.1 odbędzie się 07.06.2024 w godzinach 13-19 F3.2 odbędzie się 28.06.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
12 lipca 2024 r.

Grupa roczna, F4, dzień 1 (F4.1): Możliwości hipnoterapeutyczne i modulacja afektu - Grupa roczna 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F4.1 odbędzie się 12.07.2024 w godzinach 13-19 F4.2 odbędzie się 26.07.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
26 lipca 2024 r.

Grupa roczna, F4, dzień 2 (F4.2): Możliwości hipnoterapeutyczne i modulacja afektu - Rok Grupa 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F4.1 odbędzie się 12.07.24 w godzinach 13-19 F4.2 odbędzie się 26.07.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
20 września 2024

Grupa roczna, F5, dzień 1 (F5.1): Przetwarzanie traumy w "kawałkach i fragmentach" - grupa roczna 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F5.1 odbędzie się 20.09.2024 w godzinach 13-19 F5.2 odbędzie się 25.10.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
25 październik 2024

Grupa roczna, F5, dzień 2 (F5.2): Przetwarzanie traumy w "kawałkach i fragmentach" - grupa roczna 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F5.1 odbędzie się 20.09.2024 w godzinach 13-19 F5.2 odbędzie się 25.10.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
08 listopad 2024

Grupa roczna, F6, dzień 1 (F6.1): Przetwarzanie traumy i długotrwała trauma - grupa roczna 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F6.1 odbędzie się 08.11.2024 w godzinach 13-19 F6.2 odbędzie się 29.11.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
29 listopad 2024

Grupa roczna, F6, dzień 2 (F6.2): Przetwarzanie traumy i długotrwała trauma - grupa roczna 2024

Wydarzenie online Webinarium Zoom

F6.1 odbędzie się 08.11.2024 w godzinach 13-19 F6.2 odbędzie się 29.11.2024 w godzinach 13-19 Piątek 13.00 ...

13:00
Zarejestruj się na wydarzenie
Nie odnaleziono wydarzeń!