Grupa roku 2023

Pakiet Year Group 2024

Wszystkie 6 części (łącznie 12 dni seminariów)

Zarezerwuj wszystkie wydarzenia i zapisz 10%.

Masz pytania?
Informacje o rezerwacji

Tutaj można dowiedzieć się, jak zarezerwować roczną grupę:

Grupa roku 2023

Wszystkie wydarzenia MH Annual Group 2023

W rocznej grupie przekazywany jest "najnowszy stan wiedzy" z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń dysocjacyjnych. Michaela Huber przywiązuje szczególną wagę do przekazania teoretycznej i praktycznej wiedzy terapeutycznej na temat dysocjacyjnego rozszczepienia tożsamości (D.I.S. lub dawniej "osobowości wielorakiej"); ale wyjaśnione są również wszystkie inne procesy dysocjacyjne i dysocjacyjne, od codziennego wchłaniania po zaburzenia stanu ego i inne zjawiska tak zwanego "nieokreślonego zaburzenia dysocjacyjnego" (D.S. n.n.b. lub DDNOS). Omówiono również rozróżnienie między "prostym" zespołem stresu pourazowego (PTSD) a złożonym zespołem stresu pourazowego (DESNOS), a także diagnozę różnicową i współwystępowanie (na przykład z zaburzeniem borderline).

Nie odnaleziono wydarzeń!